Search form

Rom 11:33

33Maanɩ-na á nii Wɛ zaanɩ dɩm na tiini dɩ dagɩ te.

Wɛ wʋbʋŋa dɩ DƖ yǝno kʋm dɩ ma tiini kʋ lirǝ.

Nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o lwarɩ DƖ na lɩ wʋbʋŋa sɩ DƖ kɩ te tɩn,

naa o lwarɩ cwe sɩlʋ DƖ na tɔgɩ tɩn,

nɩ kʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ:

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index