Search form

Rom 12:12

12Á na jɩgɩ tɩɩna dɩ Wɛ te tɩn, á taá jɩgɩ wʋpolo kʋ ŋwaanɩ. Yaara na yi abam, sɩ á vɔ pu-dɩa. Kwaanɩ-na á taá loori Wɛ maŋa maama.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index