Search form

Rom 12:17

17Nɔɔnʋ na kɩ abam lwarɩm, á dɩ daa yɩ joori á kɩ-o lwarɩm á ma ŋwɩ. Nan kwaanɩ-na sɩ á taá kɩ kʋlʋ na lana tɩn nɔɔna maama yigǝ nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index