Search form

Rom 2:13

13Bɛŋwaanɩ, kʋ daɩ nɔɔna balʋ na cǝgi Wɛ cullu tɩm tɩn mʋ wʋ́ na cɩga DƖ tee nɩ, kʋ yɩ balʋ na sɛ ba kɩ DƖ cullu tɩm na wɩ te tɩn mʋ wʋ́ na cɩga DƖ tee nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index