Search form

Rom 3:22

22Kʋ nan yɩ nɔɔna na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ mʋ Wɛ paɩ ba na cɩga DƖ tee nɩ. Balʋ maama na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn wʋ́ na cɩga Wɛ tee nɩ, bɛŋwaanɩ nɔɔna maama yɩ bɩdwɩ mʋ Wɛ yigǝ nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index