Search form

Rom 3:25

25DƖ ma pa Zezi ba o ji kaanɩm. O jana kam nuŋi ka ma vrɩ nɔɔna ba lwarɩm wʋnɩ, dɩ ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn ŋwaanɩ. Wɛ kɩ kʋntʋ mʋ sɩ kʋ brɩ nɩ DƖ yɩ cɩga tu mʋ. Faŋa faŋa tɩn, Wɛ dɛɛn kɩ wʋ-zuru mʋ yɩ DƖ wʋ vaŋɩ balʋ na kɩ lwarɩm tɩn zwa.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index