Search form

Rom 3:27

27Kʋ na yɩ kʋntʋ, dɩ́ wʋ́ magɩ dɩ́ nyɔɔna bɛɛ baŋa nɩ mʋ? Kʋlʋkʋlʋ tǝrǝ. Bɛŋwaanɩ, kʋ daɩ dɩ́ na tɔgɩ Wɛ cullu tɩm tɩn mʋ pɛ dɩ́ na cɩga, kʋ yɩ dɩ́ na sɛ dɩ́ kɩ dɩ́ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ mʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index