Search form

Rom 3:5

5Kʋntʋ ŋwaanɩ, dɩbam na kɩ lwarɩm dɩlʋ tɩn ta na brɩ nɩ Wɛ yɩ cɩga tu mʋ, dɩ́ wʋ́ ta nɩ bɛɛ? Kʋntʋ wʋ́ pa nɔɔna taa tɛ nɩ, Wɛ na pɛ ba na cam ba lwarɩm ŋwaanɩ tɩn, DƖ wʋ kɩ cɩga na?

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index