Search form

Rom 6:12

12Kʋntʋ ŋwaanɩ abam daa yɩ pa lwarɩm di dam á yɩra yalʋ na tʋ tɩn baŋa nɩ. Á nan yɩ sɛ á pa wo-balwaarʋ tɩlʋ á fra na zʋʋrɩ tɩn wanɩ abam.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index