Search form

Rom 6:19

19Abam wʋbʋŋa ta na wʋ bɩgɩ tɩn mʋ pɛ a kwe nabiinǝ mɩmaŋa a ma maŋɩ a brɩ abam kʋntʋ doŋ. Abam dɛɛn kwe á maama mʋ á pa wo-digiru dɩ lwarɩm kikiǝ yɩ á yɩ tɩ gambɛ, yɩ á tʋŋɩ wo-lwaanʋ kʋ ja gaalɩ. Lele kʋntʋ, á laan nan maŋɩ sɩ á kwe á maama mʋ á pa Wɛ cɩga kam, sɩ á taá yɩ ka gambɛ sɩ á taá ŋwɩ dɩ wʋ-poŋo.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index