Search form

Rom 7:4

4A ko-biǝ-ba, kʋ yɩ kʋntʋ mʋ dɩ abam dɩ. Kʋ na yɩ cullu tɩm laŋa nɩ, abam maama nyɩ dɩ twa mʋ te, Zezi Krisi na tɩgɩ tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ ma pa dɩ́ yigǝ lɩ cullu tɩm wʋnɩ, yɩ dɩ́ jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ dɩ́ kɩ dɩ́ tɩtɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ jɩŋa nɩ, wʋntʋ yɩ Zezi wʋlʋ na bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn. Kʋ maa paɩ dɩ́ tʋŋɩ tɩtʋŋ-ŋʋna dɩ́ pa Wɛ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index