Search form

Rom 8:36

36Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ:

«Dɩbam na yɩ nmʋ Wɛ nɔɔna tɩn mʋ paɩ dɩ́ tɔgɩ tʋʋnɩ wʋ dɩ́ kɛ dɛ maama.

Ba kwe dɩbam ba ma ji nɩ peeni sɩlʋ ba na jɩgɩ ba ve ba gʋ te tɩn mʋ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index