Search form

Rom 8:39

39kʋ na yɩ wǝǝnu tɩlʋ na jɩgɩ dam wɛyuu tɩlampolo nɩ dɩ tɩlʋ na jɩgɩ dam tɩga kuri nɩ tɩn, naa wǝǝnu tɩlʋ maama Wɛ na kɩ tɩn, tɩntʋ maama wʋnɩ kʋlʋkʋlʋ bá wanɩ kʋ cɔgɩ dɩbam dɩ Wɛ sono kʋm daanɩ, bɛŋwaanɩ kʋ yɩ sono kʋlʋ Wɛ na jɩgɩ dɩ dɩbam dɩ́ Yuutu Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn mʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index