Search form

Rom 9:25

25nɩ kʋ na maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ Oze tɔnɔ kʋm wʋnɩ te tɩn. Wɛ dɛɛn tagɩ DƖ wɩ:

«Nɔɔna balʋ ya na daɩ amʋ nɔɔna tɩn,

mʋ a laan wʋ́ bǝŋi-ba nɩ amʋ nɔɔna.

Dwi tiinǝ balʋ amʋ ya na ba soe tɩn,

mʋ a laan wʋ́ bǝŋi-ba nɩ amʋ nɔn-sonnu.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index