Search form

Rom 9:33

33nɩ kʋ na maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ:

«Nii-na, amʋ Wɛ lagɩ a cwi kandwɛ mʋ Siyɔnnɩ.

Dɩ maa yɩ kandwɛ dɩlʋ nɔɔna na wʋ́ magɩ ba tɩtɩ dɩ dɩ ba tʋ tɩga nɩ tɩn.

Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ wʋlʋ na yɩ kandwɛ dɩm kʋntʋ tɩn,

cavɩɩra bá fɔgɩ ya ja kʋntʋ tu.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index