Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 1:15

15ती पेला ते तेपा कितुपतिवा मी मिरा सयी च्‍यिक ताङ खल ज्‍यिक चोयी जोम्‍नोक। तमा पत्रुसकी तिवी पर्ला टङी लानी सिक्‍यासुङ,