Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 1:20

20येलुङ पत्रुसकी सिक्‍यासुङ, “भजनसंग्रहला दुक सिनी टि वे,

‘तीकी खाङ्‍बा ति तोङ्‍बा सिङी डोशी।

तमा ते सु साङ मेदेशी।

तीकी ओङ साङ मी यम्‍बी राङ ठोक्‍शी।’