Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 10:21

21तमा पत्रुस मर वोक्‍ला पाप्‍नी ती मीतिवी चाला गल्‍नी सिक्‍यासुङ, “ल्‍हो ताङ, ख्‍यिरा छलुप मी याङ ङ राङ यिन। ख्‍यिराङ दे च्‍यिला वावु यिन?”