Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 10:43

43खोला तेपा कितुपतिवा तेरीला खोकी मिङ नेमा तिवी क्‍यावु दिक्‍पा ने थर ज्‍यिकिवी सिनी तेरी कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवी खोकी कोर्ला सिक्‍या वे।”