Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 14:21

पावल ताङ बारनाबास सिरियाकी एन्‍टिओखिया ने लोक्‍नी वावु

21तमा पावल ताङ बारनाबासकी डर्बीला साङ लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यानी येशूला तेपा कितुप लोमातिवा बङी जोसुङ। ती ज्‍युक्‍ला तिवा लुस्‍त्रा ताङ आइकोनियन ताङ एन्‍टिओखियाला लोक्‍सुङ।