Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 16:3

3पावलकी तीला मुला राङ टिनी डोप नो क्‍यानोक। तमा ते देतुप यहूदीतिवी खोकी पपा ति ग्रीक यिन सिरुप ति तिवा तेरीला छ्‍या वोतुप तप्‍की पावलकी तीला यहूदीतिवी च्‍येतुप लुक्‍सु क्‍यानोक।