Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 16:9

9ती नुपला माकेडोनियाकी मी यी पावलकी चाला वानी, “माकेडोनियाला वानी ङ्‍यिराङला दाल्‍जा किटे की!” सिनी गोङ्‍बा शुवु ति पावलकी ज्‍यल्‍का थोङ्‍नोक।