Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 19:37

37च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा दे टि वावु मीतिवी ल्‍हङाङ नाङ्‍ला वोतुप काङ साङ कुन माक्‍या वे। दाक्‍पी ल्‍हमु अर्तेमिसला साङ मारे माताङ वे।