Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 2:10

10फ्रिगिया ताङ पामफिलिया ताङ मिश्र ताङ कुरेनीला ख्‍येलुप लिबियाकी दासा ताङ रोम नेसुर वावु मीतिवा (तिवा ति रोम नेमा वावु यहूदी ताङ यम्‍बा यहूदी छ्‍योला शुवु छ्‍यिग्‍यपकी मीतिवा यिन) ताङ