Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 5:25

25ती पेला मी मिरा च्‍यिक ते वानी तिवाला “ख्‍यिरा चोन्‍खाङला उप्‍नी ज्‍यकुप मीतिवा याङ ल्‍हङाङ नाङ्‍ला लानी मीतिवाला ख्‍याप्‍टाक कियी नोक।” सिनी सिक्‍यासुङ।