Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 7:34

34मिश्र लुङ्‍बाला वोतुप ङे मीतिवाला छेटाङ दुङल ख्‍येलुप ति वुतुङ के ङे थोङ्‍सुङ। तिवी ङुप्‍राङ क्‍यावु तिङ ङे थोसुङ। ती तप्‍की ङ तिवाला र्‍होकुपला वावु यिन। दे शोक। त याङ ङ ख्‍युरुङला मिश्र लुङ्‍बा राङ लोक्‍नी तोङ्‍यिनो।’