Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 9:16

16तमा तीकी ङे थोक्‍ला चो दुक्‍पा खुर गोकिनोक सिरुप ति ङ तीला छ्‍या देनिन।”