Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 9:33

33ते तीकी एनियास सिरुप मी यी ठेसुङ। ती मी ति लो ग्‍ये नेज्‍युनी काङ्‍बा लाक्‍पा शोरुप नेजु ग्‍यप्‍नी ङ्‍यिलोक्‍नी राङ देकिनोक।