Search form

यूहन्‍ना 11:9

9तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङ्‍यिमा शरुप ति ङ्‍यिमाला घण्‍टा च्‍यिङ्‍ङी मेवी रो? सु ङ्‍यिमी गुङला युकिवे, तीला नर्तुक मग्‍यकिवी, च्‍यिलासिसिन तीकी ङ्‍यिमी गुङगी ठछ्‍येली थोङ्‍गिवी।