Search form

यूहन्‍ना 12:16

16खोकी लोमातिवी गोमाला ती ताम्‍ङेकी तेन्‍दोक ति काङ यिन सिनी हाक्‍माकोनोक, यिने तिङ्‍ला येशू शेप ने ङोसु लानी देवाच्‍येनला फेम सिन्‍सिमा तिराङ ती ताम्‍ङे ति खोकी कोर्ला टिवु यिन, तमा मीतिवी साङ खोला तुक क्‍यावु यिन सिनी हाक्‍कोसुङ।