Search form

यूहन्‍ना 13:37

37येलुङ पत्रुसकी खोला “चोवो, ङ च्‍यिला तन्‍दा राङ तिङ्‍योक मुथुपी? ङ याङ चोवोकी थोक्‍ला शि राङ गोसिनाङ शेयिन।” सिनी सिक्‍यासुङ।