Search form

यूहन्‍ना 14:9

9येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “फिलिप, दोजोयी पेला सेक ङ ख्‍यिरा मुला वोसिनाङ ख्‍योरो ङला ङो मेशेवी? सी ङला थोङ वे, तीकी पपाला थोङ्‍गुप यिन। यिने च्‍यिला ख्‍युरुङ ‘ङ्‍यिराङला पपा छ्‍या तेन।’ सिनी सिवी?