Search form

यूहन्‍ना 16:4

4ङे ख्‍यिराङला दी ताम्‍ङे सिक्‍यावु ति ज्‍युक्‍ला ती तेरी च्‍युङ्‍गुप पेला ङे ख्‍यिराङला सिक्‍यावु ताम्‍ङे ति ख्‍यिरा नासाम शर्शी सिनी यिन। ङे दी ताम्‍ङे गोमाला ख्‍यिराङला सिमाक्‍यावु ति ङ ख्‍यिरा मुला राङ वोतुप तप्‍की यिन।”