Search form

यूहन्‍ना 17:25

25ओ ठिम टेङ्‍बु क्‍या नङ्‍गुप पपा, जम्‍बुलिङकी मीतिवी पपाला ङो माशे, यिने ङ याङ पपाला ङो शेतिन, तमा ङला तेपा कितुपतिवी साङ पपी ङला तङ्‍गुप यिन सिनी हाक्‍कोनी वे।