Search form

यूहन्‍ना 18:23

23तमा येशूकी तीला “दोजो ङे सिक्‍यावु ताम्‍ङेला काङ रे च्‍यिक रे मेटेङ्‍बु वोसिन ती मेटेङ्‍बुकी पङ्‍बु ति ङला छ्‍या तेन। यिने दोजो ङे सिक्‍यावु ति टेङ्‍बु राङ यिन्‍सिन ख्‍युरुङ च्‍यिला ङला बेप्‍किवी?” सिनी सुङ्‍सुङ।