Search form

यूहन्‍ना 19:23

23मक्‍मीतिवी येशूला ग्‍यङ्‍शिङ लोला कल्‍सिमा खोकी नम्‍सा ति छो ज्‍यी जोनी रे रेला गोसुङ। खोकी नुम्‍बुप यम्‍बा नम्‍सा रिङ्‍बु ति यायु नेमा ज्‍युनी मामु सेक माचेम्‍बा क्‍यानी ल्‍हावु नोक।