Search form

यूहन्‍ना 19:4

4येलुङ पिलातस पाङ्‍ला थेन्‍नी ते जोम्‍बुप यहूदीतिवाला “ङ्‍येना, ङ तीला ख्‍यिरा चाला राङ टि वुङ्‍गिवी। ङे दी मीला काङ क्‍येन तेर गोवु माथोङ सिरुप ति ख्‍यिरा हाक्‍कोवा किसा।” सिनी सिक्‍यासुङ।