Search form

यूहन्‍ना 19:6

6तमा कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ ल्‍हङाङकी मक्‍मीतिवी खोला थोङ्‍सिमा, “तीला ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी से! ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी से!” सिनी च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ। तमा पिलातसकी तिवाला “तुकै यिन्‍सिन दी मीला ख्‍यिरा राङ टि गल्‍नी ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी से। ङे दीला काङ क्‍येन तेर गोवु माथोङ।” सिनी सिक्‍यासुङ।