Search form

यूहन्‍ना 20:19

येशू लोमातिवी चाला छ्‍यरुप

(मत्ती २८:१६-२०; मर्कूस १६:१४-१८; लूका २४:३६-४९)

19ती जा ङ्‍यिमी गोमु राङ लोमातिवा मुला जोम्‍नी गो च्‍येनी देनोक, च्‍यिलासिसिन तिवा यहूदी गोमा कितुप छ्‍येतिवाला ज्‍यिवा क्‍यासुङ। ती पेला राङ येशू फेप्‍नी तिवी पर्ला शेङ्‍नी, “ख्‍यिराङला लोदिमु वुङ्‍शी।” सिनी सुङ्‍सुङ।