Search form

यूहन्‍ना 21:14

14दी ति येशू टुङ्‍नी येलुङ ङोसु लासिमा लोमातिवाला छ्‍यरुप थेङ्‍मा सुम्‍बा यिन।