Search form

यूहन्‍ना 21:2

2ते सिमोन पत्रुस, दिदुमस सिरुप थोमा, गालीलकी काना ग्‍येसाकी नथानेल, जब्‍दियाकी पुज्‍युङतिवा ताङ यम्‍बा येशूकी लोमा मिरा ङ्‍यी तेरी मुला राङ जोम नोक।