Search form

यूहन्‍ना 21:6

6खोकी तिवाला “ख्‍यिरा जाल ति टुकी यावी थाकाला ग्‍योप, तुक क्‍यासिन ङ्‍या जिम्‍गितो।” सिनी सुङ्‍सुङ। तमा तिवी जाल ग्‍यप्‍सिमा ङ्‍या कशेन थोप्‍नी तिवी जाल थेन माथुप्‍नोक।