Search form

यूहन्‍ना 3:18

18सी खोला तेपा किवे, तीला ठिम मोफोकिवी। यिने तेपा मिकिवुतिवाला ति गोमाला के ठिम फोक्‍नी वे, च्‍यिलासिसिन तिवी कोन्‍छ्‍योककी च्‍यिक राङ वोतुप सेवुला तेपा माक्‍यावु तप्‍की यिन।