Search form

यूहन्‍ना 3:20

20दुक्‍टा कितुप तेरी मीतिवा वोसिरला गा मिकिवी, तमा वोसिरकी चाला मेङ्‍गिवी। च्‍यिलासिसिन तिवा खोरो क्‍यावु दुक्‍टा ति मीतिवी थोङ्‍गिवी सिनी ज्‍यिवा किवी।