Search form

यूहन्‍ना 5:10

10ती तप्‍की यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवी ती टेकुप मी तीला “हारिङ याङ ङासोप ङ्‍यिमा यिन, तुक क्‍यानी ख्‍योरो दी दिङ्‍ज्‍ये खुरुप ति दाक्‍पी यहूदी ठिमला मेवी।” सिनी सिक्‍यासुङ।