Search form

यूहन्‍ना 5:4

4च्‍यिलासिसिन पर्चिक पर्चिक कोन्‍छ्‍योककी लेन क्‍योलुप थु ति ते वानी ती चो ति योकिनोक, तमा चो योसिमा सु गोमाला ती चे नाङ्‍ला शुकिवे, तीला चुकै राङ नेजु वोसिनाङ टेकिवी सिनी सिनोक।