Search form

यूहन्‍ना 6:31

31कोन्‍छ्‍योककी सुङगी नाङ्‍ला ‘खोकी देवाच्‍येन नेमा शुब्‍ज्‍याङ पप च्‍यिनी तिवाला स च्‍यिसुङ।’ सिनी टिवु दोके ङ्‍यिरा पगावा हङ्‍गावी याङ दासा पाङ्‍थेरीला मन्‍न सोसुङ।”