Search form

यूहन्‍ना 7:18

18खोरो राङ लापुप मी तीकी मीतिवा नेसुर ताङ्‍देन छोल्‍गिवी, यिने खोरुङला तोङ्‍गुप तीला मोवा कितुप नो वोतुप मी ति टेङ्‍बु वे, तीकी काङ साङ जिनोक मोजोवी।