Search form

लूका 1:23

23जकरिया यहूदी ल्‍हङाङला शब्‍ज्‍यी कितुप खोरो गोर्मा सिन्‍सिमा रङगी खाङ्‍बा लोक्‍नी गाल्‍सुङ।