Search form

लूका 1:7

7यिने तिवाला आङा मिन्‍दुक, च्‍यिलासिसिन एलिशिबा ति रप्‍छ्‍येम नोक, तमा तिवा ङ्‍यिकरकी मिजी गानी सिन्‍नोक।